________________________________ 
Euphilotes enoptes smithi (Mattoni, 1954);   'Smith's' Dotted Blue,   Comments:  .

Euphilotes enoptes smithi

(Mattoni, 1954)

'Smith's' Dotted Blue