________________________________ 
Species   Euriphellus euribates

Euriphellus euribates euribates

(Stoll, 1782)

Euribates Scarlet-eye

Costa Rica to Brazil and Bolivia