________________________________ 
Species   Euselasia argentea

Euselasia argentea

(Hewitson, 1871)

Orange-spotted Euselasia

Chiapas to Panama