________________________________ 
Species   Euselasia eucrates

Euselasia eucrates leucorrhoa

(Godman & Salvin, 1878)

Godman's Euselasia

SE Mexico to Venezuela