________________________________ 
Species   Euselasia eurypus

Euselasia eurypus

(Hewitson, 1856)

Stub-tailed Euselasia

["angulata"], SE Mexico to
Brazil