________________________________ 
Species   Euselasia eusepus

Euselasia eusepus

(Hewitson, [1853])

Eusepus Euselasia

Panama to S Brazil