________________________________ 
Species   Euselasia leucon

Euselasia leucon

(Schaus, 1913)

Rusty-patched Euselasia

SE Mexico (OAX) to Panama