________________________________ 
Species   Euselasia onorata

Euselasia onorata

(Hewitson, 1869)

Whitewashed Euselasia

Costa Rica to Ecuador