________________________________ 
Species   Euselasia sergia

Euselasia sergia

(Godman & Salvin, 1885)

Sergia Euselasia

SE Mexico (VER, CHIS) to Panama