________________________________ 
Species   Fountainea ryphea

Fountainea ryphea ryphea

(Cramer, 1775)

Ryphea Leafwing

E Mexico to Amazon Basin