________________________________ 
Species   Heliconius eleuchia

Heliconius eleuchia eleuchia

Hewitson, [1854]

White-edged Longwing

Costa Rica to Colombia