________________________________ 
Genus   Hypostrymon

Hypostrymon critola

(Hewitson, 1874)

Sonoran Hairstreak

S AZ, BCS, W Mexico to GRO

Hypostrymon asa

(Hewitson, 1868)

Asa Hairstreak

Guatemala to Brazil