________________________________ 
Species   Iaspis temesa

Iaspis temesa

(Hewitson, 1868)

Temesa Hairstreak

SE Mexico to S Brazil, Guianas