________________________________ 
Species   Ithomeis eulema

Ithomeis eulema imitatrix

Godman & Salvin, 1878

Northern Mimic-metalmark

Costa Rica & Panama