________________________________ 
Species   Ithomia diasia

Ithomia diasia hippocrenis

H. Bates, 1866

Diasia Clearwing

Nicaragua to Panama

Ithomia diasia galata

Hewitson, 1855

Diasia Clearwing

Panama to Colombia