________________________________ 
Genus   Ithomiola

Ithomiola floralis celtilla

(Hewitson, 1870)

Clearwing Metalmark

E Panama to Bolivia

Ithomiola calculosa

J. Hall & Harvey, 2005

Calculosa Metalmark

Costa Rica to C Panama

Ithomiola theages tessera

Hall, 2005

White-spotted Metalmark

SE Mexico to Costa Rica

Ithomiola theages theages

(Godman & Salvin, 1878)

White-spotted Metalmark

Costa Rica to NW Ecuador

Ithomiola cribralis

(Stichel, 1915)

Cloud-spotted Metalmark

C Panama to W Ecuador