________________________________ 
Species   Kisutam syllis

Kisutam syllis

(Godman & Salvin, 1887)

Sky-blue Groundstreak

S TX (rare stray), E & W Mexico
to S Brazil