________________________________ 
Marpesia zerynthia dentigera (Fruhstorfer, 1907);   Waiter Daggerwing,   Comments: [= coresia], E & S Mexico to Ecuador, one-time stray to S TX.

Marpesia zerynthia dentigera

(Fruhstorfer, 1907)

Waiter Daggerwing

[= coresia], E & S Mexico to
Ecuador, one-time stray to S TX