________________________________ 
Megisto rubricata smithorum (Wind, 1946);   Red Satyr,   Comments: N-central Mexico.

Megisto rubricata smithorum

(Wind, 1946)

Red Satyr

N-central Mexico