________________________________ 
Species   Melanis acroleuca

Melanis acroleuca huasteca

J. White & A. White, 1989

White-tipped Metalmark

E Mexico

Melanis acroleuca acroleuca

(R. Felder, 1869)

White-tipped Metalmark

W Mexico