________________________________ 
Melanis pixe pixe (Boisduval, 1836);   Pixie,   Comments: [= sexpunctata], S TX, E & W Mexico to Guatemala.

Melanis pixe pixe

(Boisduval, 1836)

Pixie

[= sexpunctata], S TX, E & W
Mexico to Guatemala