________________________________ 
Species   Melanis pixe

Melanis pixe pixe

(Boisduval, 1836)

Pixie

[= sexpunctata], S TX, E & W
Mexico to Guatemala

Melanis pixe sanguinea

(Stichel, 1910)

Pixie

Honduras to Colombia