________________________________ 
Species   Mesosemia zonalis

Mesosemia zonalis

Godman & Salvin, 1885

Whitened Eyed-Metalmark

Honduras to Colombia