________________________________ 
Species   Metron chrysogastra

Metron chrysogastra chrysogastra

(Butler, 1870)

Orange-headed Metron

E & W Mexico to Colombia,
Venezuela, Trinidad