________________________________ 
Genus   Ministrymon

Ministrymon leda

(W. H. Edwards, 1882)

Leda Ministreak

SW USA to C Mexico

Ministrymon clytie

(W. H. Edwards, 1877)

Clytie Ministreak

S TX (?S AZ) to Costa Rica

Ministrymon arola

(Hewitson, 1868)

Arola Ministreak

[= coronta?] Mexico to Costa
Rica

Ministrymon zilda

(Hewitson, 1873)

Square-spotted Ministreak

Mexico to S Brazil

Ministrymon inoa

(Godman & Salvin, 1887)

Veracruzan Ministreak

Mexico to Venezuela

Ministrymon phrutus

(Geyer, 1832)

Purple-webbed Ministreak

Mexico to Brazil

Ministrymon azia

(Hewitson, 1873) (1860)

Gray Ministreak

[= guacanagari], SE AZ & S TX
(strays) to Argentina, Antilles

Ministrymon cleon

(Fabricius, 1775)

Cleon Ministreak

Costa Rica to S Brazil

Ministrymon una scopas

(Godman & Salvin, 1887)

Pale Ministreak

W & S Mexico at least to Costa
Rica