________________________________ 
Myscelia ethusa chiapensis Jenkins, 1984;   Mexican Bluewing,   Comments: Chiapas.

Myscelia ethusa chiapensis

Jenkins, 1984

Mexican Bluewing

Chiapas