________________________________ 
Genus   Notheme

Notheme erota diadema

Stichel, 1910

Tawny Metalmark

S Mexico to Bolivia