________________________________ 
Notheme erota diadema Stichel, 1910;   Tawny Metalmark,   Comments: S Mexico to Bolivia.

Notheme erota diadema

Stichel, 1910

Tawny Metalmark

S Mexico to Bolivia