________________________________ 
Oeneis chryxus chryxus (E. Doubleday, [1849]);   Chryxus Arctic,   Comments: Rocky Mountains from ALTA to NM.

Oeneis chryxus chryxus

(E. Doubleday, [1849])

Chryxus Arctic

Rocky Mountains from ALTA to NM