________________________________ 
Oeneis chryxus calais (Scudder, 1865);   Chryxus Arctic,   Comments: W Ontario, W to SASK.

Oeneis chryxus calais

(Scudder, 1865)

Chryxus Arctic

W Ontario, W to SASK