________________________________ 
Species   Panthiades phaleros

Panthiades phaleros

(Linnaeus, 1767)

Phaleros Hairstreak

SE Mexico to S Brazil