________________________________ 
Pheles strigosa strigosa (Staudinger, 1876);   Strigosa Metalmark,   Comments: S Mexico to Colombia.

Pheles strigosa strigosa

(Staudinger, 1876)

Strigosa Metalmark

S Mexico to Colombia