________________________________ 
Phyciodes orseis orseis W. H. Edwards, 1871;   California Crescent,   Comments:  .

Phyciodes orseis orseis

W. H. Edwards, 1871

California Crescent