________________________________ 
Plebejus icarioides montis Blackmore, 1923;   Boisduval's Blue,   Comments:  .

Plebejus icarioides montis

Blackmore, 1923

Boisduval's Blue