________________________________ 
Plebejus shasta charlestonensis Austin, 1980;   Shasta Blue,   Comments:  .

Plebejus shasta charlestonensis

Austin, 1980

Shasta Blue