________________________________ 
Genus   Poladryas

Poladryas minuta minuta

(W. H. Edwards, 1861)

Dotted Checkerspot

[= simador]; far SE CO, E NM, N
& W TX, NE Mexico

Poladryas minuta

(W. H. Edwards, 1861) (NW
Mexican segregate)

Dotted Checkerspot

NW Mexico (SON, CHIH, DGO)

Poladryas arachne arachne

(W. H. Edwards, 1869)

Arachne Checkerspot

 

Poladryas arachne gilensis

(W. Holland, 1930)

Arachne Checkerspot

 

Poladryas arachne expedita

Austin, 1998

Arachne Checkerspot

 

Poladryas arachne nympha

(W. H. Edwards, 1884)

Arachne Checkerspot

 

Poladryas arachne monache

(J. A. Comstock, 1918)

Arachne Checkerspot