________________________________ 
Poladryas arachne expedita Austin, 1998;   Arachne Checkerspot,   Comments:  .

Poladryas arachne expedita

Austin, 1998

Arachne Checkerspot