________________________________ 
Species   Poladryas minuta

Poladryas minuta minuta

(W. H. Edwards, 1861)

Dotted Checkerspot

[= simador]; far SE CO, E NM, N
& W TX, NE Mexico

Poladryas minuta

(W. H. Edwards, 1861) (NW
Mexican segregate)

Dotted Checkerspot

NW Mexico (SON, CHIH, DGO)