________________________________ 
Polygonia oreas satellow Scott, 2006;   Oreas Anglewing,   Comments:  .

Polygonia oreas satellow

Scott, 2006

Oreas Anglewing