________________________________ 
Siproeta stelenes biplagiata (Fruhstorfer, 1907);   Malachite,   Comments: S TX (strays N), E & W Mexico to Amazon, S FL, Cuba, Caymans.

Siproeta stelenes biplagiata

(Fruhstorfer, 1907)

Malachite

S TX (strays N), E & W Mexico to
Amazon, S FL, Cuba, Caymans