________________________________ 
Speyeria hesperis brico Kondla, Scott & Spomer, 1998;   Northwestern Fritillary,   Comments:  .

Speyeria hesperis brico

Kondla, Scott & Spomer, 1998

Northwestern Fritillary