________________________________ 
Speyeria hesperis chitone (W. H. Edwards, 1879);   Northwestern Fritillary,   Comments:  .

Speyeria hesperis chitone

(W. H. Edwards, 1879)

Northwestern Fritillary