________________________________ 
Speyeria zerene puntareyes J. Emmel & T. Emmel, 1998;   Zerene Fritillary,   Comments:  .

Speyeria zerene puntareyes

J. Emmel & T. Emmel, 1998

Zerene Fritillary