________________________________ 
Strymon istapa istapa (Reakirt, [1867]);   Mallow Scrub-Hairstreak,   Comments: S TX, E & W Mexico to Argentina.

Strymon istapa istapa

(Reakirt, [1867])

Mallow Scrub-Hairstreak

S TX, E & W Mexico to Argentina