________________________________ 
Symmachia threissa threissa Hewitson, 1870;   White-notched Metalmark,   Comments: Nicaragua to Colombia.

Symmachia threissa threissa

Hewitson, 1870

White-notched Metalmark

Nicaragua to Colombia