________________________________ 
Species   Telemiades penidas

Telemiades penidas

(Hewitson, 1867)

Penidas Telemiades

Costa Rica to S Brazil