________________________________ 
Species   Theclopsis epidius

Theclopsis epidius

(Godman & Salvin, 1887)

Epidius Hairstreak

Panama to Colombia