________________________________ 
Genus   Thepytus

Thepytus epytus

(Godman & Salvin, 1887)

Epytus Hairstreak

Panama to Ecuador

Thepytus arindela

(Hewitson, 1874)

Arindela Hairstreak

S Mexico to Panama

Thepytus echelta

(Hewitson, 1867)

Velvet Hairstreak

S Mexico to Brazil