________________________________ 
Species   Thepytus epytus

Thepytus epytus

(Godman & Salvin, 1887)

Epytus Hairstreak

Panama to Ecuador