________________________________ 
Species   Thespieus dalman

Thespieus dalman

(Latreille, [1824])

Chalk-marked Skipper

E & W Mexico to Argentina